Ngày 17/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 33 lô đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Kinh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/10/2021 do UBND huyện Triệu Sơn ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất gồm 33 lô đất ở: từ lô số 41 đến lô số 73, Mặt bằng quy hoạch khu dân cư thôn Hòa Triều, thôn Nga Nha Thượng, xã Tiến Nông được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt ngày 07/10/2020. Tổng diện tích đấu giá 23 lô đất là: 4.125 m2 (Bốn nghìn một trăm hai mươi lăm mét vuông). Diện tích các lô là 125,0 m2 trên một lô đất. Hiện trạng khu đất đấu giá: Đã hoàn thành GPMB, hạ tầng kỹ thuật đã có. Mục đích sử dụng đất: Đất ở. Hình thức sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá QSD đất. Thời hạn sử dụng: Lâu dài

UBND huyện Triệu Sơn

Ngày 17/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 33 lô đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 17/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 33 lô đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 17/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 33 lô đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 17/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 33 lô đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 17/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 33 lô đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 17/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 33 lô đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 6

Chuyên đề

Kết nối đầu tư