(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/9/2021 do Ban Quản lý trồng rừng phòng hộ hồ Trúc Bài Sơn ủy quyền như sau:

01 chiếc ô tô con đã qua sử dụng, nhãn hiệu DAEWOO, biển kiểm soát: 14N-5094; Năm sản xuất: 2008; Nước sản xuất: Việt Nam; Số khung: F46D8H009804; Số máy: F16D32264541. Tài sản bán theo nguyên hiện trạng. Chi tiết tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá thể hiện tại Chứng thư thẩm định giá số 370621.DNQN ngày 21/6/2021 của Công ty Cổ phần thẩm định giá Thành Đô

Ban Quản lý trồng rừng phòng hộ hồ Trúc Bài Sơn

Ngày 17/9/2021, đấu giá xe ô tô DAEWOO tại tỉnh Hoà Bình ảnh 1
Ngày 17/9/2021, đấu giá xe ô tô DAEWOO tại tỉnh Hoà Bình ảnh 2
Ngày 17/9/2021, đấu giá xe ô tô DAEWOO tại tỉnh Hoà Bình ảnh 3