(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thái Anh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/9/2021 do Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Kiên Giang ủy quyền như sau:

Thiết bị văn phòng các loại, số lượng gồm 126 thiết bị (có danh mục đính kèm). Tài sản bán đấu giá theo hiện trạng, và được lưu giữ tại số 46 Lê Lợi, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Kiên Giang

Ngày 17/9/2021, đấu giá thiết bị văn phòng các loại tại tỉnh Kiên Giang ảnh 1
Ngày 17/9/2021, đấu giá thiết bị văn phòng các loại tại tỉnh Kiên Giang ảnh 2
Ngày 17/9/2021, đấu giá thiết bị văn phòng các loại tại tỉnh Kiên Giang ảnh 3
Ngày 17/9/2021, đấu giá thiết bị văn phòng các loại tại tỉnh Kiên Giang ảnh 4
Ngày 17/9/2021, đấu giá thiết bị văn phòng các loại tại tỉnh Kiên Giang ảnh 5
Ngày 17/9/2021, đấu giá thiết bị văn phòng các loại tại tỉnh Kiên Giang ảnh 6