(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/9/2021 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm 10 loại (Chi tiết theo Danh mục). Tổng giá khởi điểm: 10.650.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng). Nguồn gốc: Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trong lĩnh vực thương mại, khoáng sản, đất đai. Địa chỉ tài sản tại: UBND xã Chơ Glong và xã Yang Trung, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai

Ngày 17/9/2021, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 17/9/2021, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 17/9/2021, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 3