(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/9/2021 do Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 22 thửa đất tại xã Làng Giàng và thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Cụ thể như sau: - Loại đất: Đất ở chia lô; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; - Chấp hành nghiêm túc quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; - Diện tích: Từ 90,0 m2 đến 440,5 m2 / thửa đất. - Giá khởi điểm: Từ 2.400.000 đồng/ m2 đến 4.500.000 đồng /m2. - Nơi có tài sản đấu giá: Xã Làng Giàng và thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn

Ngày 17/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 22 thửa đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 17/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 22 thửa đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 17/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 22 thửa đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ảnh 3
Ngày 17/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 22 thửa đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ảnh 4
Ngày 17/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 22 thửa đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ảnh 5