(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/9/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Prông ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 488986 do UBND huyện Chư Prông cấp cho ông Trần Hữu Phú và bà Nguyễn Thị Bé ngày 03/7/2007, thuộc thửa đất số 01, tờ bản đồ trích đo 01-2020.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Prông

Ngày 17/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 11.403 m2 đất trồng cây lâu năm tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 17/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 11.403 m2 đất trồng cây lâu năm tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 17/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 11.403 m2 đất trồng cây lâu năm tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 3