(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/9/2021 do Ủy ban nhân dân xã Công Hải, huyện Thuận Bắc ủy quyền như sau:

Cho thuê 18 quyền sử dụng đất công ích của UBND xã Công Hải, huyện Thuận Bắc. Vị trí khu đất: nằm rải rác trên 03 thôn Hiệp Kiết, thôn Kà Rôm và thôn Suối Giếng. Mục đích sử dụng đất: Đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Thời hạn sử dụng đất: 05 năm. Đấu giá từng lô đất.

Ủy ban nhân dân xã Công Hải

Ngày 17/9/2021, đấu giá cho thuê 18 QSDĐ công ích tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận ảnh 1
Ngày 17/9/2021, đấu giá cho thuê 18 QSDĐ công ích tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận ảnh 2
Ngày 17/9/2021, đấu giá cho thuê 18 QSDĐ công ích tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận ảnh 3
Ngày 17/9/2021, đấu giá cho thuê 18 QSDĐ công ích tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận ảnh 4