(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/9/2020 do Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Bên có tài sản đấu giá: Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá gồm: 25 (hai mươi lăm) hộp gỗ xẻ; khối lượng qui tròn khối lượng qui gỗ tròn: 10,742m3 chủng loại: bằng lăng; nhóm III.

Giá khởi điểm: 40.639.818 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi triệu sáu trăm ba mươi chín nghìn tám trăm mười tám đồng)

- Nguồn gốc: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu đấu giá sung quỹ nhà nước.

- Địa chỉ tài sản tại: Đồn Biên phòng Ia Mơ.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày, vào các ngày 10/9 và 11/9/2020 (theo giờ hành chính) tại nơi có tài sản đấu giá.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 14/9/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền đặt trước bằng 10% giá khởi điểm của tài sản, nộp trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (đến 17 giờ ngày 13/8/2020) vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai số: 07410 1650 2074 tại Ngân hàng TMCP An Bình CN tỉnh Gia Lai (Địa chỉ: 93-95B Đinh Tiên Hoàng, Tp. Pleiku). Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 14/9/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 17/9/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) số điện thoại: 02693.826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.