(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/9/2020 do UBND thành phố Sầm Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã; Địa chỉ: Số 28 Phan Đình Giót, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

2. Người có tài sản đấu giá: UBND thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Địa chỉ: Số 06 đường Lê Lợi, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thông tin tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất MBQH khu tái định cư Đồng Bông, Đồng Sác xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn.

3.1. Vị trí và diện tích:

* Vị trí: Khu đất đấu giá bao gồm 63 lô đất thuộc mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND thành phố Sầm Sơn phê duyệt tại Quyết định số: 707/QĐ-UBND ngày 14/03/2018, khu đất có ranh giới, vị trí cụ thể như sau:

- Phía Đông: Giáp đường ven biển;

- Phía Tây: Giáp đường khu dân cư hiện trạng;

- Phía Nam: Giáp khu dân cư hiện trạng;

- Phía Bắc: Khu dân cư hiện trạng

* Diện tích: Từ 110,5 m2/01 lô đất đến 125,0 m2/01 lô đất.

3.2. Giá khởi điểm và hiện trạng và hạ tầng kỹ thuật của khu đất đấu giá:

a. Giá khởi điểm tính cho 01 m2 đất: 4.400.000 đồng/01 m2 đất và 5.280.000 đồng/01 m2 đất.

b. Hiện trạng khu đất đấu giá: Đã hoàn thành công tác bồi thường GPMB và cơ bản đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt.

4. Mục đích, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (Xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân theo quy hoạch được duyệt).

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

5. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá

5.1. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ. (Hồ sơ đã mua không được đổi, trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức)

5.2. Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng và 110.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ

6. Nguyên tắc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

6.1. Nguyên tắc đấu giá:

- Tuân thủ quy định của pháp luật;

- Đảm bảo tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan;

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá; người tham gia đấu giá; người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên;

- Cuộc đấu giá phải do đấu giá viên điều hành;

- Lô đất đấu giá phải có tối thiểu từ 02 (hai) khách hàng trở lên đủ điều kiện tham gia đấu giá.

6.2. Hình thức đấu giá:

- Đấu giá riêng lẻ từng lô.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp thì người có mức giá trả cao nhất tại vòng đấu đó là người trúng đấu giá.

6.3. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

6.4. Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

7. Đối tượng, thành phần hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Người được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất gồm:

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai 2013 và có đủ điều kiện tham gia theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016; Điều 3 và Điều 4 của Quyết định 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho các tổ chức ở các lô đất này.

7.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã (có dấu đỏ);

- Bản cam kết sau khi trúng đấu giá sẽ sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, tự nguyện chấp hành đầy đủ các nội dung quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và các quy định hiện hành khác của pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo vệ đất đai;

- Bản sao chứng thực CMND/CCCD, Sổ hộ khẩu;

- Giấy ủy quyền có công chứng hoặc chứng thực (nếu có ủy quyền)…

7.3. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo đúng thời hạn theo quy định tại thông báo này.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá bao lô đất thì mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước tương ứng với số lô đất tham gia đấu giá.

- Đối với trường hợp người tham gia đấu giá không thể tham gia đấu giá thì có thể ủy quyền, việc ủy quyền phải theo quy định của pháp luật.

- Trong một lô đất đấu giá một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá.

- Không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản được quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, thu tiền đặt trước, xem tài sản và tổ chức cuộc đấu giá: (Trong giờ hành chính)

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ:

+ Từ ngày 31/08/2020 đến hết ngày 14/09/2020 tại Trụ sở công ty đấu giá hợp danh Sông Mã.

+ Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã trực tiếp bán và tiếp nhận hồ sơ tại UBND xã Quảng Đại vào các ngày: 31/08/2020; 01/09/2020; 07/09/2020; 08/09/2020 và 11/09/2020.

- Thời gian và địa điểm xem tài sản:

+ Thời gian: Ngày 03/09/2020 và 04/09/2020.

+ Địa điểm: MBQH khu tái định cư Đồng Bông, Đồng Sác xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn

Khách hàng có nhu cầu xem thông tin và thực địa khu đất liên hệ công ty đấu giá hợp danh Sông Mã trong các ngày nêu trên để được hướng dẫn chi tiết.

- Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước:

+ Thời gian: Trong 03 ngày: Từ ngày 14/09/2020 đến hết ngày 16/09/2020

+ Hình thức nộp: Chuyển khoản (Khách hàng nộp tiền vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Sông Mã; Số tài khoản 224704070681979 tại Ngân hàng HD Bank– Chi nhánh Thanh Hóa)

Nội dung nộp tiền đặt trước: Ví dụ: [Nguyễn Văn A] nộp tiền đặt trước đấu giá QSDĐ tại xã Quảng Đại (Trong đó Nguyễn Văn A là người có đơn đăng ký tham gia đấu giá).

Khi đi đấu giá khách hàng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy nộp tiền bản gốc.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 07h30 ngày 17/09/2020 – Thứ 5

Địa điểm tổ chức: Hội trường UBND xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn

- Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá cần liên hệ để biết thêm chi tiết:

Số điện thoại: 02378.668.388 (Liên hệ trong giờ hành chính).

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đăng tải thông tin này trên cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

PHỤ LỤC

Chi tiết diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất MBQH khu tái định cư Đồng Bông, Đồng Sác xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn (MBQH số 707/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND thành phố Sầm Sơn)

Ngày 17/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 17/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 17/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 17/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 17/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 17/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 6
Ngày 17/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 7