(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/9/2020 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc ủy quyền như sau:
Ngày 17/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai ảnh 1