(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/9/2020 do Agribank – Chi nhánh 9 ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Đấu giá QSDĐ ở diện tích 1347,3 m2, tại thửa đất số 651, tờ bản đồ số 65 xã Đông Thạnh, H. Hóc Môn, TP.HCM.

Giá khởi điểm: 17.800.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

Người có tài sản: Agribank – Chi nhánh 9. Đ/c: Số 284 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM.

Xem tài sản: Từ ngày 24/08/2020 đến ngày 14/09/2020 tại nơi có tài sản.

Mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An từ ngày 24/08/2020 đến ngày 14/09/2020.

Đấu giá: Lúc 08 giờ 30, ngày 17/09/2020.

Tham khảo mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An. Đ/c: Số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 0283.820.4858 - 0948.689.986.