(BĐT) - Công Ty đấu giá hợp danh Tây Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/9/2020 do Trại giam Phước Hòa, cục C10, bộ Công an ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 32/2020/HĐ.DVĐGTS ngày 18/8/2020 giữa Trại giam Phước Hòa, cục C10, bộ Công an với Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam (gọi tắt là Công ty Đấu Giá Tây Nam).

Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam; Địa chỉ: Số 04, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Trại giam Phước Hòa, cục C10, bộ Công an; Địa chỉ: ấp Hòa Đông, xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Thông tin về tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá là: Quyền khai thác cây đứng thuộc rừng trồng tràm phòng hộ tại khoảnh 1 trên địa bàn xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang và toàn bộ gỗ thu được từ việc khai thác (có đính kèm bản đồ khai thác và Quyết định phê duyệt phương án khai thác);

Loài cây khai thác: Cây tràm ta (Melaleuca cajuputi) trồng năm 2006 - 2009.

Tổng diện tích khai thác: 90 ha (từ lô 47 đến lô 86).

Tổng sản lượng khai thác: 13.051,1 m3; Trong đó: Gỗ thương phẩm: 10.748 m3; Củi: 2.303,1 m3.

Phương thức khai thác: Khai thác trắng theo đám (theo vị trí đã thiết kế);

Kỹ thuật khai thác: Theo hướng dẫn trong hồ sơ phương án khai thác rừng;

Thời gian khai thác: Năm 2020 - 2021.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Thời hạn: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến hết ngày 14/9/2020 (trong giờ hành chánh), Khách hàng có nhu cầu xem tài sản phải đăng ký tại Công ty Đấu Giá Tây Nam, Công ty hướng dẫn cho khách hàng được xem hồ sơ đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan trong khoảng thời gian từ ngày 07/9 đến 14/9/2020 liên tục ít nhất là 02 ngày.

Địa điểm: Tại nơi tài sản tọa lạc.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết ngày 14/9/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam

Giá khởi điểm: 6.739.095.000 đồng (Sáu tỷ, bảy trăm ba mươi chín triệu, không trăm chín mươi lăm ngàn đồng)

Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế và các chi phí trong việc đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng theo quy định của pháp luật.

Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ.

Tiền đặt trước: 1.200.000.000 đồng (Một tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn)

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến ngày 14/9/2020 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Nam.

Điều kiện: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có tên trong danh sách đã xem tài sản hoặc có biên bản xác nhận đã xem tài sản hợp lệ đúng thời hạn theo thông báo bán đấu giá, có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh theo quy định; Đảm bảo các điều kiện được quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Phải mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản trong thời hạn quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian tổ chức đấu giá: Bắt đầu vào lúc 14 giờ 00 phút các ngày 17/9/2020

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường Trại giam Phước Hòa, cục C10, bộ Công an.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên, nhiều vòng.

Điện thoại liên hệ: Số 0273 889978 hoặc 0908 089743