(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá 50.000 cổ phần Công ty CP Phát Tài vào ngày 17/9/2020 do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Phát Tài

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang

Giới thiệu về doanh nghiệp: In ấn, Dịch vụ liên quan đến in ấn....

Vốn điều lệ: 18.127.060.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 50.000 cổ phần

Lần đấu giá: 1

Thời gian đấu giá: 17/09/2020

Giá khởi điểm: 27.210 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 0

Bước giá: 100 đồng

Khối lượng tối thiểu: 50.000 cổ phần

Khối lượng tối đa: 50.000 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 50.000 cổ phần

Ngày phát hành: 17/09/2020