(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá Thắng Lợi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/9/2019 do Sở Tài chính tỉnh Long An ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, nơi có tài sản.

1.1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

- Quyền sử dụng đất diện tích 156 m2 thuộc thửa số 190, số 191 tờ bản đồ số 19, loại đất ở đô thị. Giá khởi điểm: 11.318.892.000 đồng.

- Công trình xây dựng trên đất – Nhà làm việc (sử dụng năm 1999, cải tạo sửa chữa năm 2016) diện tích sử dụng 314,17 m2. Giá khởi điểm: 1.116.309.000 đồng.

Tổng giá khởi điểm: 12.435.201.000 đồng (Mười hai tỷ, bốn trăm ba mươi lăm triệu hai trăm lẻ một ngàn đồng).

Giá trị QSDĐ trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí địa chính.

1.2 Nơi có tài sản: Số 212, Quốc lộ 1, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản.

2.1. Thời gian xem tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi phối hợp với Sở Tài chính tổ chức cho người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản từ ngày thông báo niêm yết đến ngày 13/9/2019 (trong giờ làm việc).

2.2. Địa điểm xem tài sản: tại nơi có tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá

3.1. Thời gian bán hồ sơ: từ ngày thông báo niêm yết đến 11 giờ ngày 13/9/2019 (trong giờ làm việc).

3.2. Địa điểm bán hồ sơ: tại Doanh nghiệp đấu giá Thắng Lợi

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước 

4.1. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ

4.2. Tiền đặt trước là 2.487.000.000 đồng, thời gian nộp hạn cuối đến 16 giờ ngày 13/9/2019. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi số: 070090074499 mở tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Long An - Phòng giao dịch Tân An

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày thông báo niêm yết đến 11 giờ ngày 13/9/2019 (trong giờ làm việc). Địa điểm đăng ký tại Doanh nghiệp đấu giá Thắng Lợi

5.2. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

- Phiếu đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do DN cung cấp).

- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy đăng ký kinh doanh của người đăng ký tham gia đấu giá.

- Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (trường hợp đăng ký thay hoặc đấu giá thay).

5.3. Đối tượng được tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định Luật đất đai năm 2013 và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản.

5.4. Điều kiện tham gia đấu giá: Là Đối tượng được tham gia đấu giá nêu trên, có đủ điều kiện về tài chính, có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá. Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được 1 doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với 1 bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được 1 doanh nghiệp tham gia đấu giá.

5.5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Người đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá nếu có nhu cầu mua và lập bộ hồ sơ đấu giá nộp tại địa điểm đăng ký theo thời gian quy định của thông báo này.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

6.1. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 09 giờ, ngày 17/9/2019.

6.2. Địa điểm đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng kết hợp 2 hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (vòng 1) và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá (vòng 2); Phương thức trả giá lên.

Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Long An. Địa chỉ: Số 57 Trương Định, phường 1, TP Tân An, Tỉnh Long An. 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá Thắng Lợi, địa chỉ: Số 151, Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An, điện thoại số: 0909 260 696, để biết thêm chi tiết./.