(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản ngày 17/9/2018 do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Thuận Nam ủy quyền như sau:
Ngày 17/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại huyện Thuận Nam, Ninh Thuận ảnh 1
Ngày 17/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại huyện Thuận Nam, Ninh Thuận ảnh 2
Ngày 17/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại huyện Thuận Nam, Ninh Thuận ảnh 3