(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.Cần Thơ thông báo bán đấu giá quyền cho thuê đất vào ngày 17/9/2018 do hòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Cần Thơ ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá:

Lô Lúa thương phẩm các loại, chưa kiểm tra chất lượng, tổng số lượng 831.200kg, GKĐ: 6.397.730.000đồng do phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Cần Thơ, số 9A đường Trần Phú, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ xử lý tịch thu, đấu giá sung quỹ Nhà nước, chi tiết như sau: 

Stt

Tài sản

Số lượng

Đơn giá

(đồng/kg)

Tổng giá trị

(đồng)

1

Lúa thương phẩm Nàng Hoa 9

63.000kg

7.600

478.800.000

2

Lúa thương phẩm Đài Thơm 8

158.400kg

7.150

1.132.560.000

3

Lúa thương phẩm OM 5451

146.800kg

6.900

1.012.920.000

4

Lúa thương phẩm RVT

463.000kg

8.150

3.773.450.000

* Lưu ý: - Tài sản được giao theo số lượng thực tế qua cân 100%. Nếu số lượng thực tế ít hơn hoặc nhiều hơn số lượng đấu giá thì người mua được nhận lại tiền hoặc phải trả thêm tiền tương ứng với số lượng giảm hoặc tăng theo đơn giá.

- Người mua có trách nhiệm tổ chức và chi trả toàn bộ chi phí bốc xếp, thuê cân, phương tiện vận chuyển.

- Thời gian giao tài sản: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày người mua trả đủ tiền

- Thời gian hoàn tất việc nhận tài sản trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao tài sản.

(Tiền đặt trước 20% GKĐ, thu từ ngày 12/9/2018 đến 09 giờ ngày 14/9/2018).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Vào ngày 12/9/2018 và ngày 13/9/2018 tại:

+ Lò sấy lúa Tư Tước, khu vực Thới Bình 2, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ;

+ Kho Công ty Gentraco, khu vực Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đến 09 giờ ngày 14/9/2018 tại Trung tâm, giá bán 500.000 đồng/hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm, Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Trung tâm từ ngày thông báo niêm yết đến 09 giờ ngày 14/9/2018.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 15 giờ, ngày 17/9/2018 tại Trung tâm.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, Phương thức đấu giá trả giá lên theo quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864; Fax: 0292. 3782767; Email: daugiacantho@cantho.gov.vn.