(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ (AAPC) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/8/2021 do Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

01 lô tài sản (gồm 22.780 sản phẩm hàng hóa gia dụng và máy móc các loại bị tich thu) theo quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc xử phạt vi phạm hành chính; - Giá khởi điểm: 1.659.233.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm năm chín triệu, hai trăm ba mươi ba nghìn đồng). Mức giá trên chưa bao gồm thuế, chưa bao gồm các chi phí khác có liên quan đến việc vận chuyển, sang tên chuyển nhượng, sử dụng ... - Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng). - Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 17/8/2021, đấu giá sản phẩm hàng hóa gia dụng và máy móc các loại tại tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 17/8/2021, đấu giá sản phẩm hàng hóa gia dụng và máy móc các loại tại tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 17/8/2021, đấu giá sản phẩm hàng hóa gia dụng và máy móc các loại tại tỉnh Phú Thọ ảnh 3
Ngày 17/8/2021, đấu giá sản phẩm hàng hóa gia dụng và máy móc các loại tại tỉnh Phú Thọ ảnh 4
Ngày 17/8/2021, đấu giá sản phẩm hàng hóa gia dụng và máy móc các loại tại tỉnh Phú Thọ ảnh 5
Ngày 17/8/2021, đấu giá sản phẩm hàng hóa gia dụng và máy móc các loại tại tỉnh Phú Thọ ảnh 6
Ngày 17/8/2021, đấu giá sản phẩm hàng hóa gia dụng và máy móc các loại tại tỉnh Phú Thọ ảnh 7
Ngày 17/8/2021, đấu giá sản phẩm hàng hóa gia dụng và máy móc các loại tại tỉnh Phú Thọ ảnh 8
Ngày 17/8/2021, đấu giá sản phẩm hàng hóa gia dụng và máy móc các loại tại tỉnh Phú Thọ ảnh 9
Ngày 17/8/2021, đấu giá sản phẩm hàng hóa gia dụng và máy móc các loại tại tỉnh Phú Thọ ảnh 10