(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/8/2021 do Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 42 thửa đất tại xã Làng Giàng, xã Hòa Mạc và thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn

Ngày 17/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 42 thửa đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 17/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 42 thửa đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 17/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 42 thửa đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ảnh 3
Ngày 17/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 42 thửa đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ảnh 4
Ngày 17/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 42 thửa đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ảnh 5