(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa thông báo đấu giá lô cáp đồng hư hỏng vào ngày 17/8/2021 do Viễn Thông Bình Dương ủy quyền như sau:

01 lô tài sản là lô cáp đồng hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng, đã thu hồi đợt 1 năm 2021 (135.258 mét cáp các loại, tương đương 43.401,36 kg đồng).

Viễn Thông Bình Dương

Ngày 17/8/2021, đấu giá lô cáp đồng hư hỏng tại tỉnh Bình Dương ảnh 1
Ngày 17/8/2021, đấu giá lô cáp đồng hư hỏng tại tỉnh Bình Dương ảnh 2
Ngày 17/8/2021, đấu giá lô cáp đồng hư hỏng tại tỉnh Bình Dương ảnh 3