(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/8/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đak Đoa ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai;

2- Bên có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá:

Tài sản 01: Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản khác gắn liền với đất, thửa đất số 83; Tờ bản đồ số 14; Diện tích 5409,3m2, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 822479 do UBND Đăk Đoa cấp ngày 33/7/2016 cho ông Vũ Hải Quỳnh, bà Trần Thị Hường cùng trú tại thôn 1, xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. Thửa đất số 83 được tách thành 02 thửa 91 và 92 (Trong đó: thửa số 91 có diện tích 100m2 đất ở nông thôn, theo Quyết định số 1852/QĐ-UBND huyện Đăk Đoa ngày 20/10/2016 và thửa số 92 có diện tích 5309,3m2 đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: đến ngày 10/6/2066), tọa lạc tại thôn 1, xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. Ngày 19/12/2016 ông Vũ Hải Quỳnh, bà Trần Thị Hường đã tặng cho ông Vũ Thanh Phương, trú tại: thôn 1, xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai theo hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất số 1246, quyển số 03/VP/CC-SCC/HĐGD do Văn phòng Công chứng Đăk Đoa chứng thực ngày 07/12/2016.

Qua kiểm tra thực tế:

* Thửa đất số 91 có tứ cận như sau:

- Phía Đông giáp thửa đất số 92 có kích thước cạnh tiếp giáp 10m;

- Phía Tây giáp thửa đất số 92 có kích thước cạnh tiếp giáp 10m;

- Phía Nam giáp thửa đất số 92 có kích thước cạnh tiếp giáp 10m;

- Phía Bắc giáp đường có kích thước cạnh tiếp giáp 10m;

Đất có diện tích: 100m2 đất ở, trùng với diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

* Thửa đất số 92 có tứ cận như sau:

- Phía Đông giáp thửa số 90 có kích thước cạnh tiếp giáp 15,22m+18,67m +23,31m+13,01m. Giáp thửa đất ông Vinh có kích thước cạnh tiếp giáp 21,76m;

- Phía Tây giáp đường hiện trạng có kích thước cạnh tiếp giáp 55,24m;

- Phía Nam giáp đất ông Vinh có kích thước cạnh tiếp giáp 96,74m + 19m;

- Phía Bắc giáp đường liên thôn và giáp thửa đất số 91 có kích thước cạnh tiếp giáp 40m + 6,54m và giáp thửa đất số 91 có kích thước cạnh tiếp giáp 10,00m+ 10,00m +10,00m;

Đất có diện tích: 5.309,3 m2 trùng với diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cây trồng gắn liền trên đất: 01 cây dừa năm thứ 3; 02 cây bở năm thứ 3; 03 cây mít năm thứ 4; 04 cây sầu riêng năm thứ 4; 01 cây chanh năm thứ 4; 202 cây xoan trụ sống để trồng tiêu (trụ không có tiêu) năm thứ 4; 01 cây sanh trồng từ 10 – 15 năm

Công trình trên đất:

- 01 nhà cấp bốn xây dựng năm 2016 có tổng diện tích 99m2

- 01 giếng đào đường kính 1m, sâu khoảng 30m (không sử dụng).

- 01 giếng khoang sâu khoảng 100m (không sử dụng).

- 280 trụ bê tông tròn cao 2,5m (không có tiêu).

Chi tiết theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 05/5/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đak Đoa.

Giá khởi điểm: 518.412.600 đồng (Năm trăm mười tám triệu bốn trăm mươi hai nghìn sáu trăm đồng). Theo Quyết định số 73/QĐ-CCTHADS ngày 20/7/2020 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Đak Đoa về việc giảm giá tài sản lần 1.

Tài sản thứ 2: Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất, thửa đất số 17 và thửa đất số 25; Tờ bản đồ số 24; Diện tích 12375,0m2 (Trong đó: thửa số 17 có diện tích 5914m2 đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng: đến ngày 13/9/2053 và thửa số 24 có diện tích 6461m2 đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến ngày 13/9/2053), tọa lạc tại thôn 1, xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BL 190462 do UBND huyện Đăk Đoa cấp ngày 17/7/2012 cho ông Đỗ Đức Lợi, bà Trần Thị Liên cùng trú tại phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Ngày 26/2/2016 ông Đỗ Đức Lợi, bà Trần Thị Liên chuyển nhượng cho ông Vũ Thanh Phương, bà Lê Thị Thủy cùng trú tại Thôn 1, xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. Theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 111, quyển số 03/VP/CC-SCC/HĐGD do Văn phòng Công chứng Đăk Đoa chứng thực ngày 16/02/2016.

Tài sản hiện đang được thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đak Đoa Đông Gia Lai.

Qua kiểm tra thực tế,

* Thửa đất số 17 có tứ cận như sau: (diện tích: 5.914m2)

- Phía Đông giáp đất ông Trung dài 42m;

- Phía Tây giáp đất ông Hùng dài 44m;

- Phía Nam giáp đất ông Phương dài 134m;

- Phía Bắc giáp đường đi dài 148m;

Đất có diện tích 5.914m2 đất ở trùng với diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cây trồng trên đất: 630 cây cà phê già cỗi trông năm 1996; 07 cây sầu riêng trồng năm thứ 10.

* Thửa đất số 25 có tứ cận như sau: (diện tích 6.461m2)

- Phía Đông giáp rẫy của ông Trung dài 92m;

- Phía Tây giáp đất ông Hùng dài 11m;

- Phía Nam giáp đất ông Hùng dài 104m;

- Phía Bắc giáp đất ông Phương dài 134m;

Đất có diện tích 6.461m2 đất ở trùng với diện tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cây trồng trên đất gồm: 02 cây bơ trồng năm thứ 7 và 01 hồ nước đào bằng đất dùng cho việc bơm tưới cây trồng, diện tích mặt hồ rộng khoảng 300m2

Tài sản trên đất:

- 01 nhà rẫy xây dựng năm 2017, có diện tích 33m2

- 400 trụ bê tông (loại tròn dài 2,5m, không có tiêu)

Chi tiết theo Biên bản về việc cưỡng chế, kê biên và xử lý tài sản vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 06/5/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đak Đoa.

Giá khởi điểm: 488.494.800 đồng (Bốn trăm tám mươi tám triệu bốn trăm chín mươi bốn nghìn tám trăm đồng) Theo Quyết định số 73/QĐ-CCTHADS ngày 20/7/2020 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Đak Đoa về việc giảm giá tài sản lần 1.

Tổng giá khởi điểm của tài sản (thửa 91,92) + (thửa số 17,25) là: 1.006.907.400 đồng (Một tỷ không trăm lẻ sáu triệu chín trăm lẻ bảy nghìn bốn trăm đồng).

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 12/8/2020 tại nơi có tài sản đấu giá (theo giờ hành chính).

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 12/8/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ: Tiền đặt trước bằng 10% giá khởi điểm nộp trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp khách hàng có thoả thuận được nộp trước) vào tài khoản của Trung tâm số 07410 1650 2074 tại Ngân hàng TMCP An Bình CN tỉnh Gia Lai (Địa chỉ: 93-95B Đinh Tiên Hoàng, Tp. Pleiku). Tiền bán hồ sơ 500.000 đồng/ hồ sơ đối với tài sản thứ nhất, 200.000 đồng/hồ sơ đối với tài sản thứ hai..

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 12/8/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký cho tất cả các tài sản, không bán riêng lẻ từng tài sản, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 17/8/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá tài sản; Phương thức trả giá lên.Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn – Pleiku – Gia Lai; ĐT: 02693826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.