(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản thanh lý vào ngày 17/8/2020 như sau:

1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá, hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

a. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Thanh lý 04 xe ô tô do giữa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý như sau:

1.1. Xe ô tô khách hiệu Toyota, số loại Landcruiser, biển số 75C-0322, 10 chỗ ngồi, số máy: 1FZ-0243595; số khung: FZJ80-0145048; thể tích làm việc của động cơ: 2960 cm3, sản xuất tại Nhật Bản năm 1996 và đưa vào sử dụng tháng 8 năm 1996; khối lượng bản thân: 1935 kg.

- Tình hình thực tế xe: Trong quá trình quản lý, sử dụng xe hay hư hỏng, số km đã sử dung thực tế: 358.864 km; xe đã ngừng hoạt động từ tháng 03 năm 2016, hiện xe vẫn hư hỏng không sử dụng được. Xe sản xuất năm 1996 tính đến nay đã được 24 năm, xe ô tô nói trên đã hết niên hạn sử dụng. Giá trị còn lại là: 1.935 kg – 250 kg = 1.685 kg; 1.685 kg x 6.000 đồng/kg = 11.110.000 đồng.

1.2. Xe ô tô con hiệu Toyota, số loại Landcruiser, biển số 75C-0620; 08 chỗ ngồi, số máy: 1FZ-0200881; số khung: FZJ80-0117815; thể tích làm việc của động cơ: 4477 cm3, sản xuất tại Nhật Bản năm 1995 và đưa vào sử dụng tháng 4 năm 1996; khối lượng bản thân: 1935 kg.

- Tình hình thực tế xe: Trong quá trình quản lý, sử dụng xe hay hư hỏng, số km đã sử dung thực tế: 434.342 km; xe đã ngừng hoạt động từ tháng 9 năm 2018, hiện xe vẫn hư hỏng không sử dụng được, xét thấy việc sửa chữa để sử dụng không hiệu quả. Căn cứ thực tế về mức độ hư hỏng, xuống cấp của xe và qua khảo sát giá cả thị trường hiện hành, giá trị tối thiểu là: 20.000.000 đồng.

1.3. Xe ô tô cứu thương hiệu Toyota, số loại Hiace, biển số 75C-0712; 07 chỗ ngồi, số máy: 1307104; số khung: RZH114-0021243; thể tích làm việc của động cơ: 1998 cm3, khối lượng bản thân: 1840 kg, sản xuất tại Nhật Bản năm 1997 và đưa vào sử dụng tháng 7 năm 1997.

- Tình hình thực tế xe: Trong quá trình quản lý, sử dụng xe hay hư hỏng, số km đã bị hư hỏng; xe đã ngừng hoạt động từ tháng 12 năm 2017, hiện xe vẫn hư hỏng không sử dụng được. Xe sản xuất năm 1997 tính đến nay đã được 23 năm; xe đã hết niên hạn sử dụng; giá trị còn lại là: 1.840 kg – 250 kg = 1.590 kg; 1.590 kg x 6.000 đồng/kg = 9.540.000 đồng.

1.4. Xe ô tô cứu thương hiệu Misubishi, số loại L300, biển số 75C-1404; 06 chỗ ngồi, số máy: 4G63DS0050; số khung: JMYHNP13W2A000388; thể tích làm việc của động cơ: 1997 cm3, sản xuất tại Nhật Bản năm 2001 và đưa vào sử dụng tháng 01 năm 2003.

- Tình hình thực tế xe: Trong quá trình quản lý, sử dụng xe hay hư hỏng, số km đã bị hư hỏng; xe đã ngừng hoạt động từ tháng 5 năm 2017, hiện xe vẫn hư hỏng không sử dụng được. Xe sản xuất năm 2001 tính đến nay đã được 19 năm. Căn cứ tình hình thực tế mức độ hư hỏng của xe, qua khảo sát giá cả thị trường hiện hành, giá trị còn lại là 12.000.000 đồng.

b. Nơi có tài sản đấu giá: Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 10 – 12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 10 – 12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

d. Hồ sơ kèm theo tài sản: Quyết định 1661/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thanh lý xe ô tô do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật quản lý; Biên bản về việc kiểm tra thực tế xe ô tô do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật quản lý ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng;

Xe ô tô khách hiệu Toyota, số loại Landcruiser, biển số 75C-0322: Đăng ký xe ô tô số A0000196 do Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 15 tháng 8 năm 1996, Chứng nhận đăng kiểm số KA -5110266 cấp ngày 15/12/2015 của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới;

Xe ô tô con hiệu Toyota, số loại Landcruiser, biển số 75C-0620: Đăng ký xe ô tô số A0004511 do Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 21/4/1998, Chứng nhận đăng kiểm số KC -5264265 cấp ngày 02/3/2018 của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới;

Xe ô tô cứu thương hiệu Toyota, số loại Hiace, biển số 75C-0712: Đăng ký xe ô tô số 0002166 do Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 28/7/2005, Chứng nhận đăng kiểm số KC -3897726 cấp ngày 17/10/2017 của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới;

Xe ô tô cứu thương hiệu Misubishi, số loại L300, biển số 75C-1404: Đăng ký xe ô tô số A0014160 do Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 07/01/2003, Chứng nhận đăng kiểm số KC-2530901 cấp ngày 15/02/2017 của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.

2. Giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá của tài sản đấu giá:

a. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Lô 01: Xe ô tô khách hiệu Toyota, số loại Landcruiser, biển số 75C-0322, giá khởi điểm: 11.110.000 đồng (Mười một triệu một trăm mười nghìn đồng).

Lô 02: Xe ô tô con hiệu Toyota, số loại Landcruiser, biển số 75C-0620, giá khởi điểm: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

Lô 03: Xe ô tô cứu thương hiệu Toyota, số loại Hiace, biển số 75C-0712, giá khởi điểm: 9.540.000 đồng (Chín triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng).

Lô 04: Xe ô tô cứu thương hiệu Misubishi, số loại L300, biển số 75C-1404, giá khởi điểm: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng).

(Giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản).

b. Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng/xe/hồ sơ (năm mươi nghìn đồng trên xe trên hồ sơ). Tiền mua hồ sơ không hoàn trả trừ trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

c. Tiền đặt trước: 1.500.000 đồng/xe (một triệu năm trăm nghìn đồng trên xe). Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 12 tháng 8 năm 2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 14 tháng 8 năm 2020 nộp tại Trung tâm hoặc nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 0179 5989 9999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp.

Trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, Trung tâm trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá. Khách hàng đến nhận lại tiền đặt trước sau thời hạn trên hoàn toàn tự nguyện, tự chịu trách nhiệm và không được khiếu nại về việc này. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

d. Bước giá: 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng). Bước giá được áp dụng từ vòng đấu giá đầu tiên.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 06, 07 tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 10 – 12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký đến hết ngày 05/8/2020 tại Trung tâm để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn, tổ chức xem tài sản.

Khách hàng khi xem tài sản có thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày mở cuộc đấu giá tài sản 02 ngày làm việc. Nếu không có thắc mắc, khiếu nại thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản, xem như chấp nhận toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có khiếu nại về việc này.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 14 tháng 8 năm 2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 14 tháng 8 năm 2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định với điều kiện có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành), chấp nhận giá khởi điểm và Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

c. Người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 17 tháng 8 năm 2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu từng xe theo trình tự quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên, đấu giá không hạn chế số vòng trả giá được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản nói trên đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, Điện thoại: 0234.3501567.