(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/8/2020 do Công an huyện Tri Tôn ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

Địa chỉ: Số 98 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang.

2. Người có tài sản đấu giá: Công an huyện Tri Tôn.

Địa chỉ: Số 86 Trần Hưng Đạo, Khóm 3, TT. Tri Tôn, H. Tri Tôn, tỉnh An Giang.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá và giá khởi điểm.

Tài sản đấu giá: Lô hàng hóa, tài sản (đã qua sử dụng) hiện đang được bảo quản tại kho Công an H. Tri Tôn, tỉnh An Giang, gồm:

* Tài sản 1: 02 bộ Li quăng bằng gỗ Căm xe; Giá khởi điểm 5.600.000 đồng.

* Tài sản 2: Đường cát 23 bao = 1.150kg + 52 thùng bia Crown; Giá khởi điểm 17.340.000 đồng.

* Tài sản 3: 30 xe mô tô các loại đã qua sử dụng (Có 27 chiếc được đăng ký lại, 03 chiếc bán phế liệu); Giá khởi điểm 28.400.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 17/8/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

5. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 04/08/2020 đến 17 giờ 00 phút, ngày 12/08/2020.

- Địa điểm đăng ký: Tại Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

6. Nộp tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm (Nộp trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá).

- Nộp vào tài khoản số 1502 1485 199 9999 Tại: Eximbank – Chi nhánh An Giang (Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam, tại số 98 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc ĐT 0919.992.222 (gặp A.Thành Công an huyện Tri Tôn) để biết thêm chi tiết.

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Tên, tình trạng tài sản đấu giá và giá khởi điểm.

Tài sản đấu giá: Lô hàng hóa, tài sản (đã qua sử dụng) hiện đang được bảo quản tại kho Công an H. Tri Tôn, tỉnh An Giang, gồm:

* Tài sản 1: 02 bộ Li quăng bằng gỗ Căm xe; Giá khởi điểm 5.600.000 đồng.

* Tài sản 2: Đường cát 23 bao = 1.150kg + 52 thùng bia Crown; Giá khởi điểm 17.340.000 đồng.

* Tài sản 3: 30 xe mô tô các loại đã qua sử dụng (Có 27 chiếc được đăng ký lại, 03 chiếc bán phế liệu); Giá khởi điểm 28.400.000 đồng.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 10/08/2020 và 11/08/2020 (giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Được thực hiện tại 03 nơi, cụ thể:

+ Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

+ Công an huyện Tri Tôn.

+ Nơi có tài sản đấu giá.

3. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ:

- Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ ngày 04/08/2020 đến 17 giờ ngày 12/08/2020.

- Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

- Thời gian đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 17/08/2020.

- Địa điểm đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Được áp dụng theo thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017, cụ thể như sau:

Ngày 17/8/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại tỉnh An Giang ảnh 1


- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 10% giá khởi điểm (Nộp trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá).

6. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

1. Đối tượng tham gia đấu giá:

Các tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân có nhu cầu sử dụng và đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định.

2. Điều kiện, cách thức được tham gia đấu giá:

- Khách hàng phải trực tiếp xem tài sản đấu giá theo thời gian đã thông báo công khai. Khách hàng không xem tài sản theo lịch được xem như đồng ý với tài sản đấu giá.

- Đăng ký mua tài sản đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

- Các tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá; Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu quy định của tổ chức đấu giá chuyên nghiệp phát hành, nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Khách hàng phải nộp các loại giấy tờ sau:

+ Giấy đăng ký mua tài sản đấu giá (mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam phát hành), kèm theo các loại giấy tờ (bản sao) như: CMND, hộ khẩu, GCN Đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, giấy ủy quyền và các giấy tờ có liên quan khác.

+ Các loại giấy tờ phải có bản chính đối chiếu, toàn bộ hồ sơ phải nộp trước thời hạn đăng ký theo thông báo. Công ty không trả lại hồ sơ đã nộp, kể cả hồ sơ không đủ điều kiện.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên. Người tham gia đấu giá trả giá, giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả.

Người có tài sản đấu giá ấn định bước giá, cụ thể như sau: Bước giá tối thiểu 200.000 đồng/tài sản.

8. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá, không được nhận lại tiền đặt trước.

* Người tham gia đấu giá có các hành vi sau đây bị truất quyền tham gia đấu giá: (điểm C, khoản 1, Điều 19 Luật Đấu giá).

1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

4. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

5. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

* Những trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước. (khoản 6, Điều 39 Luật Đấu giá)

1. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

2. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật này;

3. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật này;

4. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật này;

5. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật này.

(Quy chế cuộc đấu giá đã được Tổ chức đấu giá thông báo công khai tại phiên đấu giá).