(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/8/2020 do Tổng Công ty điện lực TPHCM TNHH ủy quyền như sau:
Ngày 17/8/2020, đấu giá các tài sản hư hỏng không cần dùng tại TPHCM ảnh 1