(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/8/2020 do Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 41/HĐ-BINHPHUOC.APC ngày 24 tháng 7 năm 2020 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước và Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước, địa chỉ: 730 QL14, Kp. Phú Cường, P. Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước, địa chỉ: Đường Trần Văn Trà, phường Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản đấu giá gồm: 6,9 ha vườn cây cao su đứng thanh lý tại thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

- Cây cao su giống PB 235, trồng năm 1985-2001.

- Tổng số cây: 2.933 cây, trong đó:

+ Cây không tính sản lượng: 33 cây.

+ Hoành thân < 40cm: 46 cây.

+ 40cm ≤ Hoành thân < 60cm: 507 cây.

+ 60cm ≤ Hoành thân < 80cm: 821 cây.

+ 80cm ≤ Hoành thân < 100cm: 913 cây.

+ Hoành thân ≥ 100cm: 613 cây.

- Hiện trạng vườn cây: cây cao su già cỗi, da cạo trên thân chính đã hết, phải cạo tận thu trên cành nhánh, sản lượng ít, khai thác không hiệu quả.

4. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 1.236.940.000 đồng (một tỷ, hai trăm ba mươi sáu triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 14/8/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước số: 65510000777778 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bình Phước.

Thời hạn thu tiền đặt trước: Ngày 12, 13, 14/8/2020.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Thời gian: từ ngày 01/8/2020 đến ngày 03/8/2020.

b. Địa điểm: thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

8. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 14/8/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

- Nộp tiền đặt trước theo mục 6 thông báo này.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 phút, ngày 17/8/2020.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại phòng đấu giá Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

11. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Số vòng: 01 (một) vòng.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

12. Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước; ĐT: 0271.3.887.113; 02716.26.27.28; 0985421677.

Vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.

Trân trọng cảm ơn!