(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh, tổ chức bán đấu giá tài sản xe ô tô chuyên dùng (xe chở rác) nhãn hiệu MITSUBISHI đã qua sử dụng (Lần 3); Biển kiểm soát 28A-000.43 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình chuyển giao vào ngày 17/7/2020 như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

1.2.Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

1.3. Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh; Địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

2.1. Tên cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Phong;

2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: 01 chiếc xe ô tô chuyên dùng (xe chở rác) nhãn hiệu MITSUBISHI đã qua sử dụng; Biển kiểm soát 28A-000.43 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình chuyển giao để bán đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 17/07/2020. Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh; Địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

5. Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 490.544.000 đồng (Bốn trăm chín mươi triệu năm trăm bốn mươi bốn nghìn đồng chẵn).

Giá trên chưa bao gồm: Các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp (nếu có) do người mua được tài sản bán đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.

6. Tiền đặt trước: 98.100.000 đồng (Chín mươi tám triệu một trăm nghìn đồng).

6.1. Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

6.2. Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

6.3. Số tài khoản: 45510000927520 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.

7. Tổ chức xem tài sản:

7.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 02/07/2020 đến ngày 10/07/2020; Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

7.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 02/07/2020 đến ngày 10/07/2020; Địa điểm: Tại khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

8.1. Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 02/7/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 15/07/2020; Địa điểm: Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh (Trong giờ hành chính); Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng trên một hồ sơ);

8.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 8 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 16/7/2020.

8.3. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại Quy chế của Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên;

10. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình; Điện thoại: 02183 600607.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Phong: Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình.