(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/7/2020 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Vật liệu, vật tư thu hồi khi phá dỡ tài sản kết cấu hạ tầng cũ để đầu tư tài sản kết cấu hạ tầng mới thuộc các dự án: Cải tạo chỉnh trang đường QL18A đoạn từ nút giao đường Hoàng Quốc Việt với QL18A đến cầu Bãi Cháy; Cải tạo, chỉnh trang đường Giếng Đồn; cải tạo, chỉnh trang đường Vũ Văn Hiếu; cải tạo, chỉnh trang đường Giếng Đáy (đoạn từ ngã 3 Ba Lan đến ngã 3 rẽ vào nhà máy đóng tàu Ba Lan), bao gồm:

Ngày 17/7/2020, đấu giá Vật liệu, vật tư thu hồi khi phá dỡ tại tỉnh Quảng Ninh      ảnh 1

Đơn vị có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long, địa chỉ: Số 33 Văn Lang, Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Giá khởi điểm: 391.478.500 đồng (Ba trăm chín mươi mốt triệu, bốn trăm bảy mươi tám, năm trăm đồng)

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế GTGT. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu chi phí liên quan đến việc tháo dỡ, di dời tài sản.

Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng chẵn)

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/7/2020 đến ngày 16/7/2020 (8h00 đến 16h00)

Hình thức nộp: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân

Số tài khoản: 03582421201; tại: Ngân hàng TMCP Tiên Phong - chi nhánh Hà Nội

Thời gian, địa điểm xem tài sản: ngày 06/7/2020 và ngày 07/7/2020 (Từ 8h00 đến 16h00) tại Kho thuộc phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 30/6/2020 đến ngày 14/7/2020 (Từ 8h00 đến 16h00)

Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo Quy chế đấu giá.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng)

Hình thức, phương thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên

Thời gian nhận phiếu trả giá: Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 14/7/2020 (8h00 đến 16h00)

Thời gian, địa điểm công bố giá: 9h30 ngày 17/7/2020 tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long, địa chỉ: Số 33 Văn Lang, Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản và nhận phiếu trả giá:

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long, địa chỉ: Số 33 Văn Lang, Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 02033.825.340

- Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Xuân – chi nhánh Quảng Ninh, Số nhà 55, Tổ 36, Khu 2, phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 024.730.22269 – 085.888.9866