(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Phòng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/7/2020 do Agibank – Chi nhánh quận Đồ Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Phòng. Đ/c: Số 14, Đông Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, TP. Hải Phòng. ĐT: 0225.3727786.

Tổ chức có tài sản: Agibank – Chi nhánh quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng. Đ/c: Số 18 Nguyễn Hữu Cầu, Vạn Sơn, Q. Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.

Tài sản bán đấu giá: QSD đất và toàn thể vật kiến trúc gắn liền với thửa đất số 223, tờ bản đồ số 06, diện tích đất 330 m2. Đ/c: Thôn 9, xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng. Theo GCNQSD đất số phát hành AO572780, số vào sổ cấp GCNQSD đất: H10-00951/Q1 do UBND huyện Kiến Thụy cấp ngày 13/12/2006 mang tên bà Bùi Thị Hiếu.

Giá khởi điểm: 597.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 119.400.000 đồng.\

Bán hồ sơ: Từ ngày 26/06/2020 đến 17h00, ngày 14/07/2020.

Nộp hồ sơ: Trước 17h00, ngày 16/07/2020 tại trụ sở công ty.

Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Dự kiến vào hồi 14h30, ngày 17/07/2020, tại số 14, Đông Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, TP. Hải Phòng.