(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/7/2020 do Sở Tài Chính tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (Địa chỉ: Số nhà 048, đường Quy Hóa, phường Kim Tân, TP. Lào Cai).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Sở Tài Chính tỉnh Lào Cai (Trụ sở Khối 10, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai).

3. Tài sản bán đấu giá: Tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân gồm 03 xe ô tô cũ đã qua sử dụng, cụ thể:

- 01 (một) chiếc xe ô tô đã qua sử dụng nhãn hiệu Toyota, màu trắng; Biển kiểm soát 5158 của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Số máy 2GRE267936*; Số khung: 5TDYK3DC3DS344301; năm sản xuất 2013;

- 01 (một) chiếc xe ô tô đã qua sử dụng nhãn hiệu Nissan- Sienna, loại xe bán tải, màu bạc; Số máy YD25388051T; Số khung: MNTCCGD40Z0018922; năm sản xuất 2012;

- 01 (một) chiếc xe ô tô đã qua sử dụng nhãn hiệu Mazda, BT50 màu trắng; Biển kiểm soát: 29C-673.44; Số máy P4AT2345563; Số khung: MM7UR4DD5HW659149; năm sản xuất 2016;

4. Giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước, tiền hồ sơ bán hồ sơ:

a. Giá khởi điểm: 1.341.479.000 đồng (Một tỷ, ba trăm bốn mươi mốt triệu, bốn trăm bẩy mươi chín nghìn đồng chẵn)

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí có liên quan.

Người mua được tài sản đấu giá phải nộp các loại thuế, phí, lệ phí để làm đăng ký chuyển quyền sở hữu tài sản tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b. Tiền đặt trước: 268.000.000 đồng/ HS (Bằng 20 % giá khởi điểm của tài sản)

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc ( Ngày 14/7 đến ngày 16/7/2020 , theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật đấu giá tài sản).

- Hoàn trả tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá

c. Tiền hồ sơ: 500.000 đồng / hồ sơ/ tài sản

5. Hình thức, phương thức đấu giá:

a. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

b. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

6. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá:

- Thời gian cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 04/7/2020 đến ngày 14/7/2020 (Trong giờ hành chính). Tại Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình ( Số 048, đường Quy Hóa, P. Kim Tân, TP. Lào Cai); Nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá qua đường bưu điện, trước 17 giờ 00 phút 14/7/2020 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 6/7 và 7/7/2020 tại nơi có tài sản.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 30 phút ngày 17/7/2020, Tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai ( SN 001 đường Trần Nhật Duật, P. Kim Tân, Thành phố Lào Cai- Nhà khách số I cũ).

7. Đối tượng tham gia đấu giá, Điều kiện tham gia đấu giá:

* Đối tượng tham gia đấu giá:

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, có khả năng tài chính.

- Những đối tượng không được tham gia đấu giá (Theo quy định tại Luật Đấu giá).

* Điều kiện tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá;

+ Có Giấy chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước;

+ Có Đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức, doanh nghiệp);

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

Mọi chi tiết, xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình (Số 048, đường Quy Hóa, P. Kim Tân, TP. Lào Cai), theo số ĐT: 0214 3.840.683 – 02143 820170 (Trong giờ hành chính).