(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tây Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/7/2020 do Công an huyện Phú Thiện ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam. Địa chỉ: Số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Đơn vị có tài sản: Công an huyện Phú Thiện. Địa chỉ: Tổ dân phố 4, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

- Tài sản đấu giá: 228 xe mô tô, xe gắn máy.

Nơi để tài sản: Công an huyện Phú Thiện.

Nguồn gốc tài sản: Tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu bán đấu giá sung quỹ Nhà nước.

- Tổng giá khởi điểm: 96.400.000 đồng (Chín mươi sáu triệu bốn trăm nghìn đồng).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến trước 16 giờ, ngày 14/7/2020 (theo giờ hành chính) tại Công an huyện Phú Thiện, tổ dân phố 4, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ, ngày 14/7/2020 (theo giờ hành chính) tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng), nộp bằng chuyển khoản trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam số 6211 000 628 6868 tại Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai.

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/ hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 16 giờ ngày 14/7/2020; tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, tiền đặt trước chuyển vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam.

- Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ, ngày 17/7/2020 tại Công an huyện Phú Thiện, tổ dân phố 4, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam tại số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Số điện thoại: 0968 718 777 để đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết.

Ngày 17/7/2020, đấu giá 228 xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 17/7/2020, đấu giá 228 xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 17/7/2020, đấu giá 228 xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 17/7/2020, đấu giá 228 xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Gia Lai ảnh 4
Ngày 17/7/2020, đấu giá 228 xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Gia Lai ảnh 5
Ngày 17/7/2020, đấu giá 228 xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Gia Lai ảnh 6
Ngày 17/7/2020, đấu giá 228 xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Gia Lai ảnh 7
Ngày 17/7/2020, đấu giá 228 xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Gia Lai ảnh 8
Ngày 17/7/2020, đấu giá 228 xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Gia Lai ảnh 9
Ngày 17/7/2020, đấu giá 228 xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Gia Lai ảnh 10
Ngày 17/7/2020, đấu giá 228 xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Gia Lai ảnh 11
Ngày 17/7/2020, đấu giá 228 xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Gia Lai ảnh 12
Ngày 17/7/2020, đấu giá 228 xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Gia Lai ảnh 13
Ngày 17/7/2020, đấu giá 228 xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Gia Lai ảnh 14
Ngày 17/7/2020, đấu giá 228 xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Gia Lai ảnh 15