(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 2 STC thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/6/2022 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Phú Lộc ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC

Địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Số điện thoại: 02346286999

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Phú Lộc

Địa chỉ: 76 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 17/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 14/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 16/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 14/05/2022 - 17:00 14/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh số 2 STC theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:30 17/06/2022

Địa điểm: Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC

Ngày 17/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 17/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 17/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4