(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/6/2021 do Ngân hàng TMCP Tiên Phong ủy quyền như sau:
Ngày 17/6/2021, đấu giá xe ô tô Mitsubshi tại Hà Nội ảnh 1