(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/6/2021 do Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội ủy quyền như sau:
Ngày 17/6/2021, đấu giá tài sản, vật tư phụ tùng không có nhu cầu sử dụng tại Hà Nội ảnh 1