(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/6/2021 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex ủy quyền như sau:
Ngày 17/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất xe ô tô tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội ảnh 1