(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch thôn La Khê, thôn Địa Linh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 17/6/2021 như sau:

I. Số lô đất, vị trí, đặc điểm các lô đất đấu giá:

1. Tổng số lô đất đấu giá: 30 lô đất.

2. Địa điểm, vị trí: Tại khu quy hoạch thôn La Khê, thôn Địa Linh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Mục đích, thời hạn sử dụng đất: Đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài.

4. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo thông số quy hoạch đã cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với khu đất.

II. Tài sản đấu giá, số lượng lô đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, cơ quan có tài sản, nơi có tài sản và hồ sơ pháp lý của tài sản:

1. Tên, số lượng lô đất đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

Ngày 17/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 17/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 17/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 17/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 17/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền vào ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

2. Cơ quan có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà. Địa chỉ: 107 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Nơi có tài sản: Thôn La Khê, thôn Địa Linh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản: Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hương Vinh và phường Hương An, thị xã Hương Trà; Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Hương An và xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà; Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND thị xã Hương Trà về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn La Khê và thôn Địa Linh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà; Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND thị xã Hương Trà về việc quy định giá khởi điểm, mức thu tiền đặt trước, bước giá để đấu giá quyền sử dụng đất 62 lô đất tại khu dân cư tổ dân phố Thanh Chữ, phường Hương An và 60 lô đất tại thôn La Khê, thôn Địa Linh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà.

III. Thời hạn, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời hạn, địa điểm xem tài sản và hồ sơ liên quan đến tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 16 tháng 6 năm 2021 tại Khu quy hoạch La Khê, thôn Địa Linh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến ngày 09/6/2021 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà tổ chức, hướng dẫn xem vào các ngày 10 và 11 tháng 6 năm 2021.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 14 tháng 6 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/lô đất.

Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước đấu giá theo quy định tại khoản 1 Mục II Thông báo đấu giá từ ngày 14/6/2021 đến 17 giờ 00 ngày 16/6/2021 và nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trong các số tài khoản sau:

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế.

- Tài khoản số: 040013518108 tại Ngân hàng TMCP Sacombank Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Thông báo đấu giá là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 16/6/2021.

c. Bước giá: là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên. Bước giá cụ thể đối với từng lô đất được quy định cụ thể tại khoản 1 Mục II Thông báo đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức, hồ sơ đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 14 tháng 6 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 14 tháng 6 năm 2021, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại UBND xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Người tham gia đấu giá, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt có đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất trong đó có cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt sau khi trúng đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu). Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 17 tháng 6 năm 2021 tại Hội trường Nhà Văn hóa Trung tâm xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu giá từng lô và theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà, Địa chỉ: 107 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: 0234.3777177 hoặc UBND xã Hương Vinh./.