(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/6/2021 do rung tâm Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Tầng 3 Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Số 120 đường Ba Sơn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá

Quyền sử dụng đất đối với 61 ô đất thuộc Lô N25 và Lô N26 tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. Cụ thể như sau:

a. Diện tích khu đất đấu giá: 4.626,9 m2; Gồm 61 ô đất thuộc 02 lô đất:

- Lô N25: 52 ô đất

- Lô N26: 09 ô đất

Bán đấu giá từng ô đất

b. Vị trí khu đất được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 87-2018 do Công ty cổ phần Tư vấn Tài nguyên số 1 Lạng Sơn lập ngày 31/7/2018 và được UBND xã Mai Pha xác nhận, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, phê duyệt.

c. Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đã đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật, ranh giới rõ ràng.

d. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

đ. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

e. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

(Có sơ đồ và phụ lục kèm theo)

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: (Chi tiết như Phụ lục kèm theo).

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất. Nghĩa vụ nộp các loại phí, lệ phí trước bạ do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

5. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 ô đất (Năm trăm nghìn đồng)

b. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Các ô đất tiếp giáp đường nội bộ 17 m: 400.000.000 đồng/01 ô đất (Bốn trăm triệu đồng)

- Các ô đất tiếp giáp đường nội bộ 13 m: 290.000.000 đồng/01 ô đất (Hai trăm chín mươi triệu đồng)

6. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; xem tài sản; nộp tiền đặt trước; nộp phiếu trả giá gián tiếp vòng một; thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

a. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 27/5/2021 đến ngày 14/6/2021 tại Nơi tiếp nhận và đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá của Trung tâm (Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công; Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

b. Thời hạn, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 27/5/2021 đến ngày 14/6/2021, Trung tâm tổ chức cho người đăng ký tham gia đấu giá được trực tiếp xem 61 ô đất đấu giá thuộc Lô N25 và Lô N26 Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.

c. Thời hạn, địa điểm nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 16/6/2021, người đăng ký tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào một trong hai tài khoản sau đây của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản:

- Tài khoản số 030003518888 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Chi nhánh Đồng Đăng

- Tài khoản số 35110000490991 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Lạng Sơn

Nội dung nộp: Tiền đặt trước tham gia đấu giá 61 ô đất Nam thành phố

Lưu ý: Không được ghi ô đất, lô đất cụ thể

Sau khi nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng theo quy định, người đăng ký tham gia đấu giá mang giấy nộp tiền đặt trước nộp cho Trung tâm trong thời hạn quy định trên.

d. Thời hạn, địa điểm nộp phiếu trả giá gián tiếp vòng một (trong giờ hành chính): Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 16/6/2021, sau khi mang giấy nộp tiền đặt trước nộp cho Trung tâm, người đăng ký tham gia đấu giá bỏ phiếu trả giá gián tiếp vòng một vào thùng phiếu đã được niêm phong tại Nơi tiếp nhận và đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá (Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công; Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

đ. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 07 giờ 30 phút ngày 17/6/2021 tại Hội trường lớn, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ (Địa chỉ: Số 52 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Cuộc đấu giá diễn ra liên tục (không nghỉ trưa) cho đến khi đấu giá xong các ô đất đủ điều kiện đấu giá. Tùy vào điều kiện cụ thể, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản cùng Trung tâm Tài nguyên và Môi trường sẽ quyết định thời gian đấu giá có kéo dài sang ngày hôm sau hay không.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Đối tượng được tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất ở theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai năm 2013, có đủ năng lực hành vi dân sự. Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

b. Đối tượng không được tham gia đấu giá

Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người này;

Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

* Người có đầy đủ điều kiện trên đến Trung tâm mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Hồ sơ gồm:

- Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân còn được lưu hành theo quy định của pháp luật;

- Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu;

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành, đóng dấu treo của Trung tâm;

- Tờ khai y tế theo mẫu của Ngành y tế do Trung tâm cung cấp;

- Xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã, phường, thị trấn về việc người tham gia đấu giá không thuộc đối tượng F1, F2 (áp dụng với trường hợp người tham gia đấu giá đến từ tỉnh có dịch Covid-19);

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định.

* Khi đến đăng ký tham gia đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá được nhận 01 tờ phiếu trả giá gián tiếp vòng một, được hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu và thời gian tổ chức cuộc đấu giá. Người tham gia đấu giá nghiên cứu kỹ và thực hiện đúng quy định về Phiếu trả giá hợp lệ và Phiếu trả giá không hợp lệ tại khoản 3 Điều 8 của Quy chế cuộc đấu giá. Trung tâm không chịu trách nhiệm nếu Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá không hợp lệ.

Phiếu trả giá gián tiếp vòng một của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật (do người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm bảo mật bằng các chất liệu như bọc giấy, giấy tráng bạc, giấy than…) trước khi bỏ phiếu vào phong bì do Trung tâm cung cấp, dán phong bì, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu.

Lưu ý: Tại mặt ngoài phía trước và phía sau phong bì không được ghi bất cứ thông tin, ký hiệu gì.

Phiếu trả giá gián tiếp vòng một được người đăng ký tham gia đấu giá bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong theo thời hạn, địa điểm quy định tại khoản 4 Điều 4 của Quy chế cuộc đấu giá.

* Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế cuộc đấu giá, Nội quy cuộc đấu giá của Trung tâm ban hành. Trong đó đặc biệt quan tâm và nghiêm chỉnh chấp hành các nội dung liên quan đến phòng chống dịch Covid-19.

* Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền cho Trung tâm trong giờ hành chính trước ngày tổ chức cuộc đấu giá tại Nơi tiếp nhận và đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá (Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công; Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá

a. Hình thức đấu giá: Kết hợp đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp vòng một và hình thức bỏ phiếu trực tiếp, nhiều vòng, công khai giá khởi điểm tài sản từ vòng đấu thứ hai trở đi tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: Trả giá lên. Giá khởi điểm của vòng đấu giá thứ hai là giá đã trả cao nhất của vòng bỏ phiếu gián tiếp cộng bước giá đã quy định. Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá đã trả cao nhất của vòng đấu giá trước liền kề cộng bước giá đã quy định.

c. Bước giá: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng). Áp dụng kể từ vòng đấu giá thứ hai trở đi.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Có mặt tại địa điểm tổ chức cuộc đấu giá 45 phút trước giờ tổ chức đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Tầng 3 Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; SĐT: 02053.719.220, 02053.717.994 ) hoặc trang fanpage của Trung tâm: “TTDV Đấu giá tài sản – Tỉnh Lạng Sơn” hoặc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Số 120 đường Ba Sơn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Phụ lục: Chi tiết tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất đối với 61 ô đất thuộc Lô N25 và Lô N26 tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn.

Ngày 17/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 17/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 2
Ngày 17/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 3
Ngày 17/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 4