(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/6/2021 do Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ủy quyền như sau:
Ngày 17/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ ảnh 1