(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/6/2021 do Agribank Chi nhánh 9 ủy quyền như sau:
Ngày 17/6/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH ĐT và XD Minh Sơn tại Agribank Chi nhánh 9 ảnh 1