(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/6/2021 do Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị.

Địa chỉ: 250 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 17/6/2021, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản:

- Tên tài sản thanh lý: Lô gỗ gồm 201 hộp gỗ, khối lượng thực tế: 21,250m3 gỗ, khối lượng thiệt hại (quy ra gỗ tròn) 34,00m3, gồm 21 loài, thuộc 05 nhóm (nhóm III, IV, V, VI, VII) thuộc loại gỗ thông thường

- Nơi có tài sản: Tại Kho của Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR - Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị; Địa chỉ: Km 5, Đường 9D, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, thời gian nộp tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: 92.383.504 đồng.

- Tiền đặt trước: 9.200.000 đồng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 16/6/2021 (nộp trong giờ hành chính, khách hàng có thể nộp tiền trước vì lý do cá nhân), khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3902 201 007 221 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị mở tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh TP Đông Hà.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 03/6/2021 đến ngày 14/6/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị.

- Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Cách thức đăng ký: Khách hàng trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị, Điện thoại: 0233.3550.854.