(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/6/2021 do Văn phòng Bộ Tư pháp ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; Địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội (Trung tâm).

2. Đơn vị có tài sản: Văn phòng Bộ Tư pháp, địa chỉ: Số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, nguồn gốc tài sản:

- Tài sản đấu giá: Lô tài sản gồm 04 xe ô tô đã hết khấu hao sử dụng do Văn phòng Bộ Tư pháp đang quản lý và sử dụng (có danh mục chi tiết kèm theo).

- Giá khởi điểm: 517.000.000đ (Năm trăm mười bảy triệu đồng).

(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, các loại thuế, phí khác theo quy định).

- Nguồn gốc tài sản: Là tài sản thanh lý của Văn phòng Bộ Tư pháp được phép bán theo quy định của pháp luật.

4. Tiền đặt trước, bước giá, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền đặt trước: 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng).

- Bước giá: 5.000.000đ (Năm triệu đồng).

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ/ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng một hồ sơ). Tiền bán hồ sơ không hoàn trả trong mọi trường hợp, trừ trường hợp không tổ chức cuộc đấu giá theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 02/6/2021 đến ngày 09/6/2021 tại trụ sở Trung tâm.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 10/6/2021 và 11/6/2021 tại trụ sở Bộ Tư pháp, địa chỉ: Số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm hoặc gửi qua đường bưu chính tới trụ sở Trung tâm từ ngày 02/6/2021 đến 17h00 ngày 14/6/2021 (trong giờ hành chính). Trung tâm không tiếp nhận hồ sơ nộp sau 17h00 ngày 14/6/2021.

- Thời gian, địa điểm cấp và nộp phiếu trả giá: Trung tâm cấp và nhận phiếu trả giá cho các khách hàng trực tiếp tại trụ sở Trung tâm từ ngày 02/6/2021 đến 17h00 ngày 14/6/2021. Khách hàng nộp phiếu trả giá cho Trung tâm bằng một trong hai hình thức: Nộp trực tiếp tại trụ sở Trung tâm hoặc gửi qua đường bưu chính tới địa chỉ trụ sở Trung tâm.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/6/2021 đến 17h00 ngày 16/6/2021.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (buổi công bố giá): 14h00 ngày 17/6/2021 tại trụ sở Trung tâm.

8. Phương thức, hình thức đấu giá:

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Đấu giá trên cơ sở hiện trạng tài sản cho khách hàng xem xét.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Lưu ý:

Khách hàng đến mua - nộp hồ sơ, tham gia cuộc đấu giá tài sản phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19: đeo khẩu trang, khai báo y tế, sát khuẩn và giãn cách tối thiểu 2m theo chỉ thị 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 của UBND thành phố Hà Nội.

Đến thời gian mở cuộc đấu giá, căn cứ số lượng khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, tình hình diễn biến dịch bệnh và điều kiện phòng chống dịch, nếu không đủ điều kiện phòng chống dịch Covid-19 theo quy định, hướng dẫn của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội thì cuộc đấu giá sẽ phải dừng hoặc tạm dừng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ TẠI: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại: (84-24).3355.3359/ 0988.020.789 (bà Cao Kim Ngân - Trưởng phòng NV1/Đấu giá viên)

(Thời gian làm việc trong giờ hành chính)