(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang thông báo đấu giá tài sản do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Kiên Lương quản lý vào ngày 17/6/2020. Địa chỉ: Đường Liên tỉnh Lộ 11 – Khu Hành chính Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang như sau:

1. Đặc điểm tài sản:

1.1 Lô xe mô tô 02 bánh 10 chiếc, được phép đăng ký lưu hành (kèm theo danh sách).

- Giá khởi điểm: 12.000.000 đồng.

1.2 Lô xe mô tô 02 bánh 126 chiếc phế liệu, không được phép đăng ký lưu hành (kèm theo danh sách).

- Giá khởi điểm: 88.200.000 đồng.

1.3 Lô xe ô tô 02 chiếc phế liệu, không được phép đăng ký lưu hành (kèm theo bảng kê chi tiết).

- Giá khởi điểm: 29.762.500 đồng.

+ Tài sản bán đấu giá theo hiện trạng.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 27/05/2020 đến ngày 10/06/2020 tại nơi tại sản tọa lạc (giờ hành chính).

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và hoàn tất thủ tục đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 11h ngày 12/06/2020 (giờ hành chính) tại Công ty.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 50.000 - 150.000 đồng/đơn đăng ký.

5. Tiền đặt trước: 20%/giá khởi điểm. Nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang, từ ngày 11/06/2020 và đến 16h ngày 12/06/2020.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đến công ty đăng ký mua hồ sơ, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy định.

7. Tổ chức đấu giá: Lúc 09h ngày 17/06/2020 tại Hội trường UBND huyện Kiên Lương.

8. Hình thức, phương thức đấu giá: Tổ chức bán đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang, số 738 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 0297 3920497.