(BĐT) - Trung tâm Giống vật nuôi Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/6/2020 như sau:
Ngày 17/6/2020, đấu giá bò cái lai Zebu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 1