(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Lợi Nguyên vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu vào ngày 17/5/2022 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông

Địa chỉ: O.65 (Tầng trệt), khu phố 3, phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Số điện thoại: 0976774135

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 10 Trưng Trắc, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu., Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 17/5/2022, đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Lợi Nguyên vay tại Vietinbank – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 12/05/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 16/05/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 28/04/2022 - 16:30 13/05/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông - O.65 (lầu trệt), khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông tại Bà Rịa – Vũng Tàu - 15 Hai Bà Trưng, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá, trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Số điện thoại liên hệ: 0976.903.886.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:00 17/05/2022

Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Miền Đông – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu – Địa chỉ: 15 Hai Bà Trưng, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu