(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/5/2021 do Bệnh viện phục hồi chức năng Phú Yên ủy quyền như sau:

Niêm yết việc đấu giá tài sản thanh lý nhà nước của Bệnh viện phục hồi chức năng Phú Yên

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên;

Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Bệnh viện phục hồi chức năng Phú Yên;

Địa chỉ: thôn Long Thủy, xã An Phú, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

3. Tên tài sản đấu giá.

a) Danh mục tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý nhà nước, Xe ô tô khách 16 chỗ ngồi, nhãn hiệu TOYOTA, biển kiểm soát 78A-001.00, màu sơn: xanh, số máy: 1RZ-2805364, số khung: RZH1145001883, năm sản xuất: 2002, nước sản xuất: Việt Nam, niên hạn sử dụng đến năm 2022.

b) Nguồn gốc của tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý nhà nước

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

a) Thời gian xem tài sản đấu giá: 02 ngày (từ ngày 10 - 11/5/2021)

b) Địa điểm xem tài sản đấu giá: Tại Bệnh viện phục hồi chức năng Phú Yên (thôn Long Thủy, xã An Phú, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá.

a) Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 05/5/2021 đến 17 giờ 00, ngày 14/5/2021.

b) Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên ( Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

6. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 37.000.000 đồng (Ba mươi bảy triệu đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước.

a) Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ;

b) Tiền đặt trước: 7.400.000 đồng/hồ sơ;

c) Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên số: 5901.0000.312584 - Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển tỉnh Phú Yên.

- Khoản tiền đặt trước nếu trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc trừ vào tiền mua tài sản; nếu không trúng đấu giá trả lại cho người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá hoặc thời hạn khác do các bên thỏa thuận.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

a) Thời gian đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 05/5/2021 đến 17 giờ 00, ngày 14/5/2021.

b) Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên).

c) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ đấu giá điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo thời gian và địa điểm quy định.

*Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản;

+ Bản sao chứng minh nhân dân;

+ Bản chính Chứng từ nộp tiền đặt trước.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, nội dung ủy quyền nêu rõ công việc ủy quyền và phạm vi ủy quyền và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

a) Thời gian đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 17/5/2021.

b) Địa điểm đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên).

10. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá.

a) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

b) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

c) Bước giá tối thiểu: Từ 0,1% đến 10% của giá khởi điểm (áp dụng trong trường hợp có từ 02 phiếu giá trả bằng nhau trở lên phải tiếp tục đấu giá bằng lời nói hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá).