(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/5/2021 do Cục chống Buôn lậu – Tổng cục Hải quan ủy quyền như sau:

Tài sản Đấu giá là: Than cám (Theo chứng thư thẩm định giá số 21P01TDD0149 ngày 01/03/2021 của Cục Điều tra chống Buôn lậu – Tổng cục Hải quan cung cấp)

Số lượng: 26.253,25 tấn

Chất lượng, chủng loại: 4A.10 theo TCVN8910:2020

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là:

36.032.060.560 đồng (Ba mươi sáu tỷ không trăm ba mươi hai triệu không trăm sáu mươi ngàn năm trăm sáu mươi đồng). Giá của tài sản đấu giá không bao gồm thuế GTGT.

Tài sản do Cục chống Buôn lậu – Tổng cục Hải quan chuyển giao để Công ty thực hiện việc đấu giá.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản liên hệ với Công ty Đấu giá hợp danh Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 26/4/2021 đến hết ngày 07/5/2021 để được hướng dẫn xem tài sản, tham khảo hồ sơ tài sản và lập các thủ tục mua tài sản. Khách hàng đủ hồ sơ mua tài sản nộp tiền đặt trước vào các ngày theo thông báo. Công ty chấp nhận các khách hàng đã xem tài sản trước ngày 07/5/2021 được tiếp tục mua hồ sơ và lập các thủ tục mua tài sản đến hết 15h ngày 12/5/2021.

Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Thời gian: Ngày 06, 07/5/2021, có giấy giới thiệu của Công ty.

Địa điểm: Cảng Gò Da và Vina logistisc, Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ

Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Bằng 20% giá khởi điểm của tài sản: 7.206.000.000 đồng (Bảy tỷ hai trăm lẻ sáu triệu đồng)

Thời gian đóng tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Ngày 12, 13, 14/5/2021 trong giờ hành chính. Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bà Rịa – Vũng Tàu, số tài khoản: 050117538548 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – CN Bà Rịa – Vũng Tàu (Có văn bản hướng dẫn cho khách hàng nộp tiền)

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

Lúc 09 giờ, ngày 17/5/2021, tại Chi nhánh Công ty, số 4 Trần Hưng Đạo, phường 3, TP Vũng Tàu, tỉnh BRVT.

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy chế đấu giá ngày 22/3/2021 (Ban hành kèm theo Hợp đồng ủy quyền giữa Cục điều tra chống Buôn lậu và Công ty Đấu giá hợp danh BRVT), đăng ký tham gia đấu giá tại chi nhánh Công ty.

+ Đối với cá nhân: CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú (bản sao có bản chính để đối chiếu).

+ Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao), CMND/CCCD của người đại diện pháp luật (có bản chính để đối chiếu), Giấy ủy quyền nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu, theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản liên hệ tại Chi nhánh Công ty. Địa chỉ số 4 Trần Hưng Đạo, phường 3, TP Vũng Tàu, tỉnh BRVT. ĐT: 0254.3612229 để được hướng dẫn, xem tài sản, tham khảo hồ sơ và lập hợp đồng mua tài sản.