(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/5/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhơn Trạch ủy quyền như sau:
Ngày 17/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai ảnh 1