(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/5/2021 do Công ty TNHH Dệt kim Đông Phương ủy quyền như sau:
Ngày 17/5/2021, đấu giá máy móc thiết bị hành hóa hư hỏng và dây điện, thiết bị điện tại TPHCM ảnh 1