(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/5/2019 do Hạt kiểm lâm Chợ Mới thuộc Chi Cục kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:
Ngày 17/5/2019, đấu giá lô gỗ tròn, gỗ xẻ tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 1
Ngày 17/5/2019, đấu giá lô gỗ tròn, gỗ xẻ tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 2