(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 465 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 17/4/2019. 
Ngày 17/4: 3/465 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 17/4: 3/465 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 462 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX sai quy định: Công ty TNHH MTV Điều hành thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (TP. Hồ Chí Minh), đăng tải thông báo mời CHCT (số TBMT là 20190434038 - 00), dự kiến phát hành HSYC từ 16h18 ngày 17/4/2019 đến 10 giờ 00 ngày 23/4/2019. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thời gian chuẩn bị YCBG chưa đủ tối thiểu 03 ngày làm việc theo quy định: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu đăng tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu mua sắm hàng hóa (số TBMT là 20190441099 - 00) dự kiến phát hành YCBG từ ngày 16/4/2018 đến ngày 17/4/2018. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản YCBG.

Áp dụng sai loại gói thầu: Bệnh viện Lao và bênh Phổi Ninh Bình đăng tải thông báo mời thầu Gói thầu Cải tạo, sửa chữa khoa khám bệnh (số thông báo là: 20190441006 - 00), nêu loại gói thầu mua sắm hàng hóa. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 25 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, hàng hóa gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; thuốc, vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.