(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt và Ban Quản lý khu Đại học Phố Hiến thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/4/2022 như sau:
Ngày 17/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên ảnh 1