(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/4/2021 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định ủy quyền như sau:

Thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số …/HĐ-DVĐGTS ngày …/03/2021 với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá tài sản thuộc sở hữu nhà nước như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền cho thuê để kinh doanh, cung cấp các sản phẩm trong lĩnh vực y tế diện tích 18m2 (làm nhà thuốc), tại tầng 1, nhà 87 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trong thời hạn 3 năm (36 tháng), tính từ ngày bên A làm biên bản bàn giao quyền khai thác dịch vụ cho người trúng đấu giá.

- Giá khởi điểm của tài sản: 360.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi triệu đồng).

- 10.000.000 đồng/ tháng (Mười triệu đồng trên một tháng) (theo đề nghị của bên A); từ đủ 03 năm (36 tháng) kể từ ngày ký kết hợp đồng thực hiện cung cấp dịch vụ, đơn vị trúng đấu giá cộng thêm chỉ số tăng trưởng mỗi năm 5% /giá trị phải nộp hằng năm.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại Điều 43 Luật Đấu giá tài sản năm 2016: Khi đăng ký tham gia đấu giá tất cả người đăng ký tham gia đấu giá được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát cho mỗi người tham gia đấu giá một tờ phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá, buổi công bố giá (ngày mở cuộc đấu giá) và các nội dung theo quy định của Quy chế đấu giá tài sản.

+ Tại buổi công bố giá đã trả, tổ chức đấu giá tài sản công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá mua tài sản. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Hình thức đấu giá tiếp theo là trực tiếp bằng lời nói.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Bước giá: 500.000 đồng/tháng (Năm trăm ngàn đồng/tháng).

- Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 17/4/2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định. Địa chỉ: Khu C3, đường Điện Biên Phủ, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Địa điểm xem hồ sơ, tài liệu về tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định.

- Thời gian và địa điểm xem thực trạng về tài sản: trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến ngày mở cuộc đấu giá tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định. Địa chỉ: Khu C3, đường Điện Biên Phủ, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá: trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến hết 16 giờ 00 phút, ngày 14/4/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên phải nộp khoản tiền đặt trước là 70.000.000 đồng cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trong 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá và tiền hồ sơ tham gia đấu giá là 200.000 đồng. Khách hàng nộp vào tài khoản số 4300201003401 tại Ngân hàng No&PTNT tỉnh Bình Định hoặc tài sản 117 0000 21160 tại Ngân hàng TMCP Công thương Bình Định hoặc các tài khoản khác của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Người trúng đấu giá nộp đủ tiền trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày đấu giá thành (trừ có thỏa thuận khác).

* Lưu ý:

1./. Yêu cầu đối với người tham gia đấu giá Quyền cho thuê để kinh doanh, cung cấp các sản phẩm trong lĩnh vực y tế tại tầng 1, nhà 87 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và có giấy tờ tùy thân theo quy định, có năng lực tài chính và năng lực tổ chức quản lý điều hành việc kinh doanh, cung cấp các sản phẩm trong lĩnh vực y tế;

- Người tham gia đấu giá Quyền cho thuê để kinh doanh, cung cấp các sản phẩm trong lĩnh vực y tế phải có giấy phép kinh doanh và phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

- Nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/hồ sơ và tiền đặt trước từ năm phần trăm đến hai mươi phần trăm sẽ ghi cụ thể trong thông báo đấu giá tài sản.

- Làm bảng đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành.

2./. Yêu cầu đối với người trúng đấu giá Quyền cho thuê để kinh doanh, cung cấp các sản phẩm trong lĩnh vực y tế tại tầng 1, nhà 87 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định.

- Thực hiện đúng mục đích cho thuê theo Đề án được cấp thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

- Đơn vị thuê phải có giấy phép kinh doanh và các giấy tờ khác phải đúng theo quy định pháp luật của Nhà nước.

- Thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản khác cho Nhà nước theo quy định.

- Đơn vị thuê phải giữ gìn và bảo quản tài sản cho thuê, nếu làm mất hoặc hư hỏng thì phải bồi thường theo quy định.

- Đơn vị thuê phải đảm bảo công tác phòng cháy nổ.

- Thực hiện đúng nội quy và quy chế của cơ quan cho thuê.

- Bán thuốc theo đúng khuôn viên quy định, đảm bảo trật tự an toàn, đảm bảo vệ sinh khu vực giữ xe sạch sẽ, có nội quy giữ xe.

- Không được mang vũ khí, chất dễ cháy, hàng quốc cấm vào trong khuôn viên của nơi cho thuê.

- Đơn vị thuê không được tự ý sang nhượng quầy thuốc cho bất kỳ cá nhân và đơn vị nào khi chưa có sự đồng ý của Lãnh đạo Trung tâm.

- Ký quỹ bảo đảm thực hiện hợp đồng tương đương một tháng tiền thuê mặt bằng.

- Thực hiện danh mục thuốc theo quy định của Bộ Y tế, giá niêm yết giá bán lẻ từng mặt hàng thuốc theo Điều 136 Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 và Công văn 20297 ngày 01/12/2017 của Cục Quản lý dược – Bộ Y tế về việc triển khai quản lý giá thuốc tại Nhà thuốc bệnh viện theo Nghị định 54/2017 của Chính Phủ.

- Về nhân sự bán thuốc tối thiểu phải từ 02 người có đủ bằng cấp chuyên môn theo quy định.

- Trả tiền thuê mặt bằng theo đúng thời gian quy định sau khi ký hợp đồng.

- Những vấn đề khác có liên quan, đơn vị thuê phải có trách nhiệm báo cáo, đề xuất lãnh đạo Trung tâm để xem xét giải quyết. Nếu không thực hiện những yêu cầu nêu trên thì đơn vị thuê phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Khi có yêu cầu tạm ngừng hoặc chấm dứt hợp đồng cho thuê theo yêu cầu của UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thì đơn vị thuê phải nghiêm túc chấp hành. Nếu không thực hiện những yêu cầu nêu trên thì đơn vị thuê phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định - số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: 0256.3822216; 3812837.